logo
logo

Begeleiding

Voor de begeleiding komt het kind wekelijks op de afgesproken tijd naar de praktijk. De totale begeleiding duurt een uur, dit is inclusief een begin gesprekje en een afsluitend spelletje. Als ouders/verzorgers het wenselijk achten dan kan er contact opgenomen worden met de school om de begeleiding af te stemmen.

Tijdens de begeleiding wordt er een portfolio (map met de werkjes) bijgehouden. Hierdoor ontstaat er een goed beeld van de ontwikkeling en voortgang.

In overleg met de ouders/verzorgers zal er een periode afgesproken worden waarin de begeleiding plaatsvindt. Het minimum aantal sessies bedraagt tien.

Aan het eind van deze afgesproken periode vindt er een overleg en eventueel een nieuwe toetsing plaats die verwerkt wordt in een verslag. Dit verslag wordt besproken met de ouders/verzorgers. Vervolgens wordt bekeken / afgesproken of er een nieuwe periode van begeleiding wenselijk is.

IK LEER ANDERS

Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’.

Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij deze denkwijze, want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel.

Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens de training leert het kind deze techniek zelf toe te passen. Deze techniek kan ingezet worden om de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

De training

Deze training is bedoeld voor leerlingen die problemen hebben met:

Taal: spellen, (begrijpend) lezen
Rekenen
Onthouden van informatie
Concentratie: snel afgeleid
Plannen

Denk aan het woord FIETS? Wat zie je? Zie je letters: F-I-E-T-S of een plaatje? Zie ook:

http://www.ikleeranders.nl