logo
logo

Procedure

Aanmelding

Na de aanmelding per telefoon of e-mail vindt er een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt er vastgesteld wat u ervaart als het probleem en hoe uw kind daarmee omgaat.

Tijdens dit gesprek worden er veel vragen gesteld om een zo goed en duidelijk mogelijk beeld te vormen van de ontwikkeling van het kind. Samen met u wordt er bepaald welke onderzoeken plaats dienen te vinden.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat onder andere uit een kennismakingsgesprek met het kind, het afnemen van toetsen, observatie en een diagnostisch gesprek.

Dit kan resulteren in een (onderwijskundig) verslag, waarin geadviseerd wordt welke begeleiding het kind nodig heeft. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de leerstijl van het kind en zijn sterke en minder sterke vaardigheden.

Verslag

U kunt kiezen voor het laten maken van een verslag en een onderwijskundig verslag. In het verslag staan de resultaten kort beschreven en adviezen voor de begeleiding.

Een onderwijskundig verslag is een uitgebreid verslag waar alle kind-kenmerken worden beschreven. Het verslag wordt terug gekoppeld met de ouders/verzorgers.