logo
logo

Uitgangspunt

Het kind staat centraal in mijn begeleiding. Ieder kind heeft karakteristieke eigenschappen, zoals De Esdoorn deze ook heeft. Een van deze eigenschappen is dat de Esdoorn vaak “anders” is, zoals ook ieder individueel kind anders is. Dit is vooral te merken bij het leren: ieder kind leert op zijn eigen “unieke” manier.

Als boom groeit De Esdoorn in korte tijd zeer snel. Hierin is juist een verschil met kinderen te zien: niet alle kinderen groeien met het gemiddelde niveau mee. Om een kind tot groei te laten komen, kan het zijn dat hij/zij extra begeleiding nodig heeft. Het kind staat centraal in mijn begeleiding. We brengen in kaart wat het kind weet en kan en focussen daarna op wat het wil en kan leren. Uit ervaring blijkt dat kinderen zich beter kunnen focussen in combinatie met bewegen.