logo
logo

Tarieven

Onderzoek/individuele begeleiding De begeleiding kost € 50,- per uur, dit is inclusief voor- en nawerk en materiaal. Voor het afnemen van het onderzoek staat twee keer vijftig minuten.

Worden er, door omstandigheden, veel gesprekken gevoerd met de ouders/verzorgers of school, zal het uurtarief in rekening gebracht worden.

Verslag

Voor het opstellen van een kort verslag zijn de kosten €75,-

Onderwijskundig verslag

Voor het opstellen van het onderwijskundig verslag zijn de kosten € 150,-.

Persoonsgebonden budget (PGB) Voor de financiering van de begeleiding die aan uw kind geboden wordt, kan soms een beroep worden gedaan op het zogenoemde Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit kan bij de overheid worden aangevraagd voor kinderen met leerproblemen die veroorzaakt worden door een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD of PDD-NOS.
• De afgesproken lestijden zijn bindend.
• De rekening krijgt u mee aan het eind van iedere maand. U wordt verzocht om deze binnen twee weken te betalen.
• De tarieven zijn gebaseerd op het advies van de LBRT.